Điều khoản sử dụng & Miễn trừ trách nhiệm

Để sử dụng website Phongkhambacsi.vn, bạn vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng & Miễn trừ trách nhiệm này một cách cẩn thận.

Website không cung cấp dịch vụ y tế

Thông tin được đăng tải trên website chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin về các phòng khám, bệnh viện, dịch vụ y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng như các thông tin bệnh lý đa khoa, không có ý định thay thế cho việc chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến y tế hoặc nghi ngờ bản thân đang gặp các vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế, bác sĩ đáng tin cậy. Trong các trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ 115 để được hỗ trợ tốt nhất.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả tài liệu trên trang web này (bao gồm hình ảnh, văn bản, danh sách, trang, phần mềm, mã HTML, chương trình Java, lệnh Active-X và mã khác), ngoại trừ tài liệu thuộc phạm vi công cộng theo luật bản quyền của Việt Nam, đều được luật bản quyền Việt Nam và nước ngoài bảo vệ. Trừ các tài liệu được quy định trong điều khoản này, người dùng không thể sao chép, phân phối, phát đi, trưng bày, thực hiện, tạo lại, phát hành, cấp phép, sửa đổi, viết lại, tạo các sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ tư liệu nào chứa trong trang web này khi không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu bản quyền. Vi phạm Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể khởi kiện để bảo vệ các quyền này.

Sử dụng nội dung, thông tin trên website

Bạn có thể xem và in nội dung, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là https://www.phongkhambacsi.vn mỗi khi sử dụng tài liệu.

Từ chối và giới hạn trách nhiệm pháp lý

NGƯỜI DÙNG TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. 

Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ là thông tin tổng quan. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại ngắn hạn hoặc dài hạn nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để trang web của mình phát triển hơn nữa và hoạt động ổn định. Tuy nhiên, Phòng Khám Bác Sĩ không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu trang web tạm thời không truy cập được do lỗi kỹ thuật từ phía bạn.

Quảng cáo và liên kết trên website

Trang web này có thể chứa các siêu liên kết dẫn đến các trang web của các bên khác ngoài Phòng Khám Bác Sĩ. Các siêu liên kết đó chỉ được cung cấp cho mục đích quảng cáo, tham khảo và tiện lợi. Phòng Khám Bác Sĩ không sở hữu hoặc kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này.

Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi và bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang Phòng Khám Bác Sĩ

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát các thông tin:

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
  • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
  • Tuyên truyền những thông tin mang tính quảng cáo, có tinh thương mại
  • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào website mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này.

Các thay đổi trên website

Website phongkhambacsi.vn có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước. Khi bạn tiếp tục sử dụng website phongkhambacsi.vn sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng, nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Nội dung của Phòng Khám Bác Sĩ.