Điều khoản sử dụng

Để sử dụng website Phongkhambacsi.vn, bạn vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Các điều kiện đăng ký

Để thực hiện đăng ký qua Phongkhambacsi.vn, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (có sự ràng buộc về mặt pháp lý) giữa khách hàng và chúng tôi.

Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ trách nhiệm pháp lý, sẽ được quy định rõ ràng trong hợp đồng.

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Quyền và trách nhiệm của khách hàng

Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng là một nội dung quan trọng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại website Phongkhambacsi.vn. Chúng tôi cam kết tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng.

 • Quý khách được bảo mật về thông tin cá nhân theo quy định về chính sách bảo mật.
 • Quý khách được quyền từ chối sử dụng trang web Phongkhambacsi.vn mà không cần đưa ra ký do
 • Quý khách được tiếp cận với các chương trình, dịch vụ với chất lượng tốt và phù hợp với từng loại đối tượng.
 • Quý khách được cập nhật thông tin, nội dung bài viết trên website nếu có sai sót hay thay đổi nào.

Cùng với những trách nhiệm đã nêu trên, quý khách sử dụng dịch vụ của Phongkhambacsi.vn cũng đồng ý rằng:

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, tổ chức và các giấy tờ chứng mình liên quan theo yêu cầu của trang web.
 • Đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản được quy định và thống nhất giữa các bên trong hợp đồng pháp lý.

Quyền và trách nhiệm của Phongkhambacsi.vn

Trang web quản lý nội dung và đảm bảo tính hợp pháp của thông tin được cung cấp. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không tiết lộ nó cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý.

Bản quyền và thương hiệu

Tất cả tài liệu trên trang web này (bao gồm hình ảnh, văn bản, danh sách, trang, phần mềm, mã HTML, chương trình Java, lệnh Active-X và mã khác), ngoại trừ tài liệu thuộc phạm vi công cộng theo luật bản quyền của Việt Nam, đều được luật bản quyền Việt Nam và nước ngoài bảo vệ. Trừ các tài liệu được quy định trong điều khoản này, người dùng không thể sao chép, phân phối, phát đi, trưng bày, thực hiện, tạo lại, phát hành, cấp phép, sửa đổi, viết lại, tạo các sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ tư liệu nào chứa trong trang web này khi không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu bản quyền. Vi phạm Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể khởi kiện để bảo vệ các quyền này.

Sử dụng nội dung, thông tin trên website

Bạn có thể xem và in nội dung, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là https://www.phongkhambacsi.vn mỗi khi sử dụng tài liệu.

Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi và bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang Phòng Khám Bác Sĩ

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát các thông tin:

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam; phạm pháp hình sự
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 • Tuyên truyền những thông tin mang tính quảng cáo, có tinh thương mại
 • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào website mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này.

Các thay đổi trên website

Website phongkhambacsi.vn có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Thay đổi quy định

Phongkhambacsi.vn có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa những điều khoản trên trang để phù hợp với các thay đổi pháp lý và thực tiễn hoạt động. Chúng tôi cam kết thông báo một cách rõ ràng về sự thay đổi này và cập nhật phiên bản mới nhất của miễn trừ trách nhiệm và chính sách trên trang web.

Khi bạn tiếp tục sử dụng website phongkhambacsi.vn sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những điều khoản trên, nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra và đọc kỹ miễn trừ trách nhiệm và chính sách mỗi khi truy cập vào trang web để nắm bắt những thay đổi mới nhất.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Nội dung của Phòng Khám Bác Sĩ.